Základní funkce
  • Přenos dat mezi informačními systémy (aplikacemi).
  • Zabezpečení přenášených dat šifrováním asymetrickou šifrou.
  • Archivace přenášených zpráv (dočasné uložení zpráv tak, aby mohl být přenos na vyžádání do určité doby zopakován).
  • Evidence provozu (přenosový protokol).
  • Správa adresáře uživatelů a jeho automatická distribuce.
  • Správa bezpečnostních certifikátů a klíčů.
  • Vystavení podepsaných potvrzení o odeslání a příjmu každé zprávy.
  • Garantované doručení zpráv
Činnost systému může probíhat ve 2 režimech:
  • manuální - přenos dat a veškerou další činnost ovládá uživatel, používá se převážne v případech, kdy je zapotřebí okamžitý a jednorázový přenos dat, většinou v ordinacích praktických lékařů nebo v případě občasných přenosů dat.
  • automatický - program v nastavených časech nebo s nastavenou periodou opakování provádí přenos dat. Tento režim je většinou používán v nemocnicích a laboratořích.
© STAPRO 2005