Architektura
Řešení MISE je postaveno na přenosu zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro komunikaci (podobně jako při přenosu elektronické pošty ve formátu S/MIME) mezi klientskou částí a serverovou částí aplikace. Pro zajištění důvěrnosti obsahu zprávy systém využívá silných kryptografických algoritmů, identita odesilatele a integrita zpráv je zaručena elektronickým podpisem. Zprávy jsou zašifrovány po celou dobu přenosu a nikdo kromě příjemce není schopen je číst nebo změnit jejich obsah.

Systém MISE tvoří dvě základní vrstvy, klientská část a server. Komunikace využívá protokol HTTP s využitím prostředků MS.NET Framework, nebo protkol TCP s využitím Sonic MQ.

Server je vystaven na internetu, dostupný 24 hodin denně všem uživatelům služby MISE a zajišťuje adresářové služby, vlastní přenos dat, jejich archivaci, administraci uživatelských účtů, atd. Server pracuje ve zdvojeném řešení (cluster), takže při výpadku automaticky přebírá komunikaci druhý server.

Klientská část je instalována na PC u účastníka služby MISE a řeší odesílání a příjem dat, jejich šifrování a dešifrování.

Minimální konfigurace stanice pro klientskou část systému MISE je Pentium II/266, 32 MB RAM, Windows 95 a vyšší. Podmínkou provozování řešení je přístup na Internet.
© STAPRO 2005